Angol     Német     Szlovák

Alkatrész kereső

Bejelentkezés

Rendelési és szállítási feltételek

Rendelési és szállítási feltételek

Az eladó:

A webáruházban lévő termékek eladója Vektor Mezőgép Korlátolt Felelősségű Társaság. Rövid nevén: Vektor Mezőgép Kft.


Az eladó adatai:

Székhely/üzleti tevékenység helye/postacím: 1034 Budapest, Bécsi út 4./9027 Győr, Kandó Kálmán utca 17.
Adószám: 12439317-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-206684
Telefonszám: +36703754806
E-mail cím:
 
Az eladó nem áll tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alatt.

 
A vevő:
 
A webáruház keretein belül az eladó jelenlegi és jövőbeli üzleti partnerei számára kínálja termékeit. Eladónak jelen webáruházon keresztül nincs módja szakmáján, önálló foglalkozásán vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyek, azaz fogyasztók (Ptk. 8:1. § (1) bek. 3. pont) kiszolgálására. A regisztráció (illetve ennek hiányában a megrendelés leadása) során a vevő köteles megadni adószámát, mellyel kizárólag üzleti tevékenységet folytató személyek (cégek, egyéni vállalkozók) rendelkeznek, tehát fogyasztók kiszolgálása a webáruházon keresztül technikailag sem lehetséges.
Amennyiben Ön fogyasztó, és meg kívánja vásárolni valamely webáruházban található terméket, kérjük, hogy a vásárlás feltételeiről eladó fenti e-mail címén keresztül érdeklődjön a fogyasztók számára jogszabályi alapján kötelezően adandó tájékoztatás megadása érdekében.

 
A tárhely szolgáltató adatai:

Név: Arrabonet Kft.
Székhely: 9022 Győr, Apáca u.49.
E-mail cím:

 
A szerződés tárgya:

A szerződés tárgya a Vektor Mezőgép Kft. interneten lévő webáruházában található, a vevő által kiválasztott termék. A webáruházon keresztül megrendelhető alkatrészek technikai paraméterei, illetve gyári cikkszámai csak a beazonítást segítik, az áruházban található alkatrészek nem gyári alkatrészek!

 
A szerződéskötés technikai lépései:

A webáruház felhasználói felülete elérhető bármely böngésző programon keresztül. A vevő – az esetleges regisztrációt, illetve bejelentkezést követően – a "kosárba helyez" gombra történő kattintással választhatja ki a szerződés tárgyát képező termékeket a darabszám egyidejű megadásával. A vevő adatait az adatvédelmi szabályzatban meghatározott körben a regisztráció során, vagy regisztráció nélküli vásárlás esetén a megvásárolni kívánt termékek kiválasztását követően adja meg a megjelenő adatbeviteli mezőkbe történő gépeléssel. A szerződéskötés a vevő választása szerint történhet magyar, angol, német, illetve szlovák nyelven.

A termékek kiválasztását követően a "megrendelés tételes megjelenítése" gombra kattintva megjelennek a vevő rendelésének adatai, ahol a vevő ellenőrizheti azok helyességét. Adatbeviteli hiba esetén a vevő az ellenőrző oldalról visszaléphet a webáruház felületére és módosíthatja a kiválasztott termékek körét és mennyiségét, valamint megadott adatait. Amennyiben a regisztrált vevő korábban megadott adataiban változás következett be, bejelentkezést követően az "adatok módosítása" gombra kattintva módosíthatja azokat az adatbeviteli mezőkben, majd a "mentés" gombra kattintva rögzítheti az új adatokat.
 
Amennyiben a rendelés adatai helyesek, a vevő a jelen felhasználási feltételeket, valamint az adatvédelmi szabályzatot a megfelelő jelölőnégyzetre klikkeléssel fogadja el. Kérjük, hogy csak abban az esetben klikkeljen a fenti szabályzatok elfogadására vonatkozó jelölőnégyzetre, amennyiben a dokumentumokban szereplő feltételeket elolvasta, megértette, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a vevő nem ért egyet a fenti szabályzatok tartalmával, abban az esetben eladónak nincs módja webáruházon keresztül kiszolgálni, a megrendelés elküldéséhez ugyanis szükséges mindkét jelölőnégyzet megjelölése. Amennyiben a vevő jelen szerződési feltétektől el kíván térni, abban az esetben egyedi ajánlat kérése érdekében e-mailen keresztül veheti fel a kapcsolatot eladóval. A fenti feltételek elfogadását követően a vevő az ellenőrző oldalon található "rendelés elküldése"ikonra kattintva küldi el megrendelését, mint elektronikus szerződési nyilatkozatot az eladó számára.

Jogi személy vevő a megrendelés elküldésével kinyilvánítja, hogy a nevében eljáró természetes személy képviselőként a jogügylet megkötésére jogosult, létesítő okiratában avagy legfőbb szervi határozatában sem szerepel semmi olyan kizárás vagy korlátozás, amely a megrendelést leadó képviselő képviseleti jogát a jogügylet megkötése szempontjából bármilyen mértékben korlátozná vagy kizárná.

A szerződés a megrendelés eladó általi elfogadásával jön létre, amelyről eladó haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazolást küld a vevő által megadott e-mail címre. Az elektronikus szerződés akkor jön létre, amikor az eladó visszaigazolása a vevő számára elérhetővé válik. Az így létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amelyet eladó iktat. A szerződést a vevő bejelentkezését követően megtekintheti a webáruház honlapján. Regisztrálatlan vevő esetén az e-mailes visszaigazolás tanúsítja a szerződés létrejöttét. A szerződés és jelen felhasználási feltételek a regisztrált vevő számára online hozzáférhetőek, továbbá a vevőnek lehetősége van a fenti dokumentumok letöltésére és tárolására is.

Amennyiben az eladói visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg vevő részére, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A vevő esetleges panaszaival a fenti elérhetőségeken keresztül fordulhat eladóhoz.


Vételár, fizetési feltételek:

A termék mellett feltüntetett ár nettó vételár, mely nem tartalmazza az általános forgalmi adót! A ténylegesen fizetendő vételár a nettó vételár mindenkori általános forgalmi adóval növelt összege. A számla kiegyenlítéséig minden termék a Vektor Mezőgép Kft. tulajdonát képzi. Az alkatrész vételárának kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:

1. Magyarország területén:
 • utánvéttel, melynek minden esetben – a termék vételárától függetlenül – további 1500,- Ft plusz költsége van, fizetés DHL futárnak,
 • proforma számla alapján előre utalással,
 • személyes átvételkor készpénzben,
 • halasztott átutalásos fizetés (külön megállapodás alapján).

2. Külföldre történő szállítás esetén:
 • proforma számla alapján előre utalással, a külföldi kézbesítés lehetőségéről és díjáról érdeklődjön eladó fenti elérhetőségein keresztül.
 
Szállítási feltételek, határidők:

A webáruház felületén az egyes termékek alatt szerepel kizárólag tájékoztató jelleggel szerepel a várható kiszállítási idő. Eladó 5-20 naptári napon belül vállalja a webáruházban szereplő termékek belföldi kiszállítását. Külföldi szállítási igény esetén érdeklődjön eladó fenti elérhetőségein keresztül. A tényleges kiszállítás várható időpontjáról eladó a megrendelt termék főforgalmazójával történt egyeztetést követően vevő e-mail címén keresztül ad tájékoztatást.

Amennyiben vevő egy megrendelés alkalmával több tételt rendel, és az egyes tételek legkorábbi kiszállíthatósági ideje egymástól eltér, abban az esetben vevő választása szerint a termékek a későbbi időpontban egyszerre, vagy külön-külön kerülnek kiszállításra. Amennyiben vevő a termékek külön-külön történő kiszállítását kéri, abban az esetben vevő vállalja, hogy a szállítási költséget úgy fizeti meg, mintha a termékeket külön rendelte volna.
Tekintettel arra, hogy a kiszállítás határidejének tarthatóságára az eladó által nem befolyásolható körülmények döntő mértékben kihathatnak, és a termékek árképzésében eladó nem kívánja növelő tényezőként megjeleníteni az esetleges kártérítési igényekre való tartalékképzést, eladó semmilyen felelősséget nem vállal, a szállítás határidejének túllépése miatt esetlegesen keletkező károkért.

Amennyiben előre látható, hogy a vállalt szállítási határidőt eladó bármely okból nem tudja tartani, abban az esetében erről e-mailen keresztül tájékoztatja vevőt.

 
Átvételi lehetőségek:
 • Személyes átvétel a  Vektor Mezőgép Kft. telephelyén (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 17). Az áru átvételekor történik a készpénzes fizetés.
 • DHL futárszolgálat igénybevételével. Utánvétes, készpénzes fizetés a DHL futárnak.

A megrendelt termékek cseréje:
 • Ha a megrendelt termék hibás, funkcióját nem látja el és nem a szállítás során sérült meg, akkor azt az eladó a megrendelt terméket díjmentesen cseréli. Ennek feltétele az eredeti termék árának megfizetése.
 • Ha a termék szállítás során sérült meg, akkor a vevőnek a DHL futárszolgálat futáránál a csomag kibontásakor jeleznie kell az észlelt káreseményt és kárfelvételi jegyzőkönyvet kell felvennie a DHL futárszolgálat futárával. Ellenkező esetben az eladót nem terheli a visszavételi kötelezettség.

Sikertelen kézbesítés:

A vevő hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a vevőt terhelik.


Felelősség korlátozása:

A Vektor Mezőgép Kft. nem felelős a felmerülő károkért a következő esetekben:
 • Korlátozó események esetén, mely meggátolja Önt, mint felhasználót a Vektor Mezőgép Kft. weboldalán található web áruház használatában és ezzel megakadályozza a rendeléseinek leadását.
 • Az Ön számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internethez való csatlakozás megszakadása miatti károkért. Kérjük Önt, minden esetben, mikor használatba szeretné venni a Vektor Mezőgép Kft. a világhálón elhelyezett weboldalát és az ott található web áruházat, védekezzen az online terjedő vírusok és a számítógépben kárt okozó programok ellen.
 • A Vektor Mezőgép Kft. nem vállal felelősséget a DHL futárszolgálat téves vagy késedelmes szállításából adódó károkért. Az ilyen esetben felmerülő költségeket nem fedezi.
 • A Vektor Mezőgép Kft. weboldalán található fényképek illusztrációk! Az itt elhelyezett technikai információk és gyártói katalógusok adataiért felelősséget nem vállal!
 • A Vektor Mezőgép Kft. nem vállal felelősséget a vállalt szállítási határidő túllépéséből eredő károkért, amennyiben nem terheli szándékosság.
 
Eladó a jelen rendelési és szállítási feltételek jövőre néző, egyoldalú módosításának lehetőségét fenntartja.
 

Egyéb rendelkezések
 
Jelen felhasználási feltételek elfogadásával vevő hozzájárul, hogy eladó a vevő által megadott e-mail címen keresztül reklámtevékenység céljából megkeresse. Vevő hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül és ingyenesen jogosult visszavonni.
 
Jelen felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a magyar jogrend egyéb szabályai irányadók.
 
Kelt: 2014.09.15.
 
Vektor Mezőgép Kft. eladó
 


Vektor Mezőgép Kft.
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 163.
Telefon: +36 70 375 4806, +36 70 375 4831
E-mail:
webáruház készítés Győr